Privacyverklaring Webwinkel shop.kruidje-roer-me-niet.nl

shop.kruidje-roer-me-niet.nl van kruidje roer me niet Amersfoort Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Kruidje Roer Me Niet acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

           • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
              Dat doen wij via deze privacyverklaring;
           • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de
              persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
           • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens
              te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
           • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te
              beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht
              persoonsgegevens verwerken;
           • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter
              inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

shop.kruidje-roer-me-niet.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

               •   NAW gegevens (naam-adres-woonplaats)
               •   Telefoonnummer, indien deze door u is opgegeven
               •   Factuur- en/of afleveradres
               •   Emailadres
               •   Betalingsgegevens
               •   IP-adres, browser en type apparaat

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling, denk aan de bezorgende partij, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Als u bij kruidje-roer-me-niet.nl een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw shop.kruidje-roer-me-niet.nl account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en af levergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. shop.kruidje-roer-me-niet.nl zal, indien nodig, uw telefoonnummer alleen gebruiken om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst heeft.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden kunnen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont geen advertenties van derden.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst (o.a. Track & Trace van fietskoeriers.nl).

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

                 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een
                    gebruikersnaam en wachtwoord
                 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart,
                    afgeschermd systeem
                 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming
                    van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
                 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets
                    Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website
                    wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om uw bestellingen af te handelen en vormen tevens een onderdeel van onze administratie. (Bestel)gegevens worden niet actief verwijderd mits u daar om verzoekt. Tevens is er een wettelijke plicht die het langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Indien u nog vragen mocht hebben of als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met het privacy-beleid van shop.kruidje-roer-me-niet  dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens of ons contactformulier.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 05-10-2018

Contactgegevens
Kruidje Roer Me Niet 

Zevenhuizen 5

3811CW Amersfoort

Email; amersfoort@kruidje.info

Tel; 033-4612062

© 2020 - 2024 Kruidje-Roer-Me-Niet | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel